Informace o nás

Pěvecký sbor Zvonek vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole v Sokolově .Sdružuje kolem 25 zpěváčků ve věku od 11 do 19 let.  Po celou dobu existence sboru se vystřídali dva sbormistři pan Václav Zeman a Mgr.František Steinfeld. Nyní od roku 2006 vede sbor Bc.Andrea Plachá studující hudební výchovu a sbormistroství na UJEP a klavírní doprovod zajišťuje Dana Nováková. Sbor zkouší dvakrát týdně v ZUŠ v Sokolově. Repertoárem sboru je hudba všech slohových období, úprav lidových písní,populární hudby a spirituálů. Vystupujeme na pravidelných jarních a vánočních koncertech v Sokolově i v okolí.  Sbor se zúčastňuje festivalů a soutěží nejen v České republice, ale i v zahraničí. Získal mnoho ocenění mezi největší úspěchy patří už třetí získání 1.místa na soutěžním festivalu v belgickém Neerpeltu.

 

 

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.